Kumuha ng kuko ng pusa

Ano ang kuko ng pusa?

Ang kuko ng pusa, na kilala rin bilang uncaria tomentosa, ay isang herbal na elemento na katutubong sa Peru na...

advertising

Aluminium at kalusugan

Anong relasyon ang umiiral sa pagitan ng aluminyo at kalusugan? Binansagan bilang isa sa pinakamaraming elemento sa planeta, isang...