advertising
Mga katangian ng singkamas

Ano ang singkamas

Ang singkamas ay isang gulay na kabilang sa pamilyang cruciferous, ito ay isang napakasustansyang pagkain na may...