Paul Heidemeyer

Më pëlqen të shikoj ushqimin, formën fizike dhe vetitë e ushqimit jo për një zgjidhje të një problemi, por për një stil jetese timen. Në shtëpi na u tregua rruga për një dietë të mirë që në moshë shumë të re, ku cilësia shpërblehej mbi të gjitha. Prandaj lindi interesi im i madh për gastronominë dhe cilësitë e mira të ushqimit. Deri më sot unë jetoj në fshat, duke shijuar çdo frymëmarrje të freskët, ndërsa me kënaqësi ju them gjithçka që dëshironi të dini rreth dietave, ushqimeve të mira dhe mjeteve juridike natyrore.