ສາທາລະນະ

ອາຫານ Pronokal

ຕາມທີ່ທ່ານຮູ້, ມີຄາບອາຫານຫຼາຍຢ່າງໃນທ້ອງຕະຫຼາດ, ບໍ່ແມ່ນອາຫານທັງ ໝົດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼືສຸຂະພາບດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ຫຼາຍຄົນສັນຍາວ່າ ...