ຄວາມບໍ່ທົນທານ lactose

Lactose Intolerance: ແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍຂອງຂ້ອຍ?

ຖ້າທ່ານທົນທຸກຈາກການບໍ່ທົນທານຕໍ່ lactose ແລະໄດ້ບໍລິໂພກນົມຫຼືຜະລິດຕະພັນນົມອື່ນໆ, ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າມີອາການບາງຢ່າງ ...

ສາທາລະນະ

ອາຫານ Pronokal

ຕາມທີ່ທ່ານຮູ້, ມີຄາບອາຫານຫຼາຍຢ່າງໃນທ້ອງຕະຫຼາດ, ບໍ່ແມ່ນອາຫານທັງ ໝົດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼືສຸຂະພາບດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ຫຼາຍຄົນສັນຍາວ່າ ...