Fausto Ramirez

ເກີດຢູ່ Malaga ໃນປີ 1965, ແລະຂ້ອຍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນໂລກຂອງໂພຊະນາການ, ແລະສຸຂະພາບທໍາມະຊາດ. ອາຫານການກິນແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນທີ່ຈະສາມາດ ນຳ ພາຊີວິດທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ສະນັ້ນຂ້ອຍຮັກການໄດ້ຮັບອາຫານແລະຄາບອາຫານທີ່ທັນສະ ໄໝ, ເພາະວ່າຂ້ອຍສາມາດໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ທີ່ດີກວ່າ.

Fausto Ramírezໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 401 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ