پائو هایدمایر

من عاشق این هستم که به دنبال تغذیه ، تناسب اندام و خواص غذا باشم نه یک راه حل برای یک مشکل بلکه یک سبک زندگی خودم. در خانه ما از یک کودکی به یک رژیم غذایی خوب نشان داده شدیم ، جایی که کیفیت بیش از هر چیز دیگری پاداش می گرفت. از این رو علاقه زیاد من به غذا و خصوصیات خوب غذا به وجود آمد. تا به امروز من در حومه شهر زندگی می کنم ، و از هر نفس هوای تازه لذت می برم در حالی که با کمال میل تمام آنچه را که می خواهید در مورد رژیم های غذایی ، غذاهای خوب و داروهای طبیعی بدانید برای شما تعریف می کنم.