પોલ હેઇડમેયર

હું પોષણ, તંદુરસ્તી અને ખોરાકના ગુણધર્મોને સમસ્યાનું સમાધાન નહીં પરંતુ મારી પોતાની જીવનશૈલી તરફ ધ્યાન આપવાનું પસંદ કરું છું. ઘરે અમને ખૂબ જ નાની વયથી સારા આહારનો માર્ગ બતાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ગુણવત્તાને બીજા બધા કરતા વધારે વળતર મળ્યું હતું. તેથી ગેસ્ટ્રોનોમી અને ખોરાકના સારા ગુણોમાં મારો મોટો રસ .ભો થયો. આજની તારીખમાં હું દેશભરમાં રહું છું, તાજી હવાના દરેક શ્વાસની મજા લઇ રહ્યો છું જ્યારે તમને આહાર, સારા ખોરાક અને કુદરતી ઉપાયો વિશે તમે જાણવા માંગતા હો તે બધું જ રાજીખુશીથી કહીશ.

પે હેડમીયરે જુલાઈ 426 થી 2015 લેખ લખ્યાં છે