બિલાડીનો પંજો લો

બિલાડીનું પંજા શું છે?

બિલાડીનો પંજો, જેને અનકેરિયા ટોમેન્ટોસા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે પેરુનું મૂળ હર્બલ તત્વ છે જે...

પ્રચાર
લવિંગ

કુદરતી નિશ્ચેતન, લવિંગ

પ્રાકૃતિક દવામાં, લવિંગ એક અગ્રણી સ્થાન ધરાવે છે, કારણ કે કુદરતી એનેસ્થેસિયા વ્યાપકપણે લાગુ પડે છે, ખાસ કરીને...