Paul Heidemeyer

Tôi thích xem dinh dưỡng, thể dục và các đặc tính của thực phẩm không phải là giải pháp cho một vấn đề mà là lối sống của riêng tôi. Ở nhà, chúng tôi đã được chỉ cho một chế độ ăn uống tốt từ khi còn rất trẻ, nơi chất lượng được khen thưởng trên hết. Do đó, tôi nảy sinh niềm yêu thích lớn đối với ẩm thực và những phẩm chất tốt đẹp của thực phẩm. Cho đến ngày nay, tôi sống ở vùng nông thôn, tận hưởng từng hơi thở của không khí trong lành trong khi tôi vui vẻ kể cho bạn nghe mọi thứ bạn muốn biết về chế độ ăn kiêng, thực phẩm tốt và các biện pháp tự nhiên.