เฟาสโตรามิเรซ

เกิดที่มาลากาในปี 1965 และฉันหลงใหลในโลกแห่งโภชนาการและสุขภาพตามธรรมชาติ การควบคุมอาหารเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถมีชีวิตที่มีสุขภาพดีได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันชอบที่จะรู้เท่าทันอาหารและการรับประทานอาหาร เนื่องจากฉันสามารถให้คำแนะนำที่ดีขึ้นได้