எடை போடும் பையன்

ஜிம்மில் ஆரம்ப தவறுகள்: அடிக்கடி ஏற்படும் தவறுகள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பதைக் கண்டறியவும்

ஜிம்மிற்கு பதிவு செய்வது என்பது நாம் எடுக்கக்கூடிய சிறந்த முடிவுகளில் ஒன்றாகும். ஆனால், அதை நாம் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது...

மெல்லிய கைகள்

எடை ஆயுதங்களை இழக்க உடற்பயிற்சிகள்

உங்கள் கைகளில் எடை குறைக்க பல பயிற்சிகள் உள்ளன, அதை நீங்கள் முயற்சி செய்யலாம். சில எடைகள் அல்லது மீள் பட்டைகளுடன் உள்ளன, ஆனால் உங்களால் முடியும்...

விளம்பர

போர்க் அளவு

போர்க் அளவுகோல் என்றால் என்ன என்று நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது இது முதல் முறையாக இருக்கலாம்.

மிகுதி அப்களை

எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மூன்று பயிற்சிகள்

பல உடற்பயிற்சிகளை முயற்சிக்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தால், அதே பயிற்சிகள் ஒன்று தோன்றுவதை நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள்.

பயிற்சியளிக்க உந்துதல் இல்லையா? இவை காரணங்களாக இருக்கலாம்

பயிற்சிக்கான உந்துதல் குறையத் தொடங்கும் போது, ​​விட்டுவிடுவதற்கு முன் சாத்தியமான காரணங்களை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டிய நேரம் இது...

உடலின் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரிப்பது எப்படி

உங்கள் பயிற்சியில் நெகிழ்வுத்தன்மை மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? இருப்பது அல்லது இல்லாதது மட்டும் அல்ல...