පෝල් හයිඩමෙයර්

පෝෂණය, යෝග්‍යතාවය සහ ආහාරවල ගුණාංග දෙස බැලීමට මා කැමතිය. ගැටලුවකට විසඳුමක් සඳහා නොව මගේම ජීවන රටාවක් සඳහාය. කුඩා කල සිටම හොඳ ආහාර වේලක් සඳහා නිවසේදී අපට පෙන්වා දෙන ලදී. එබැවින් ආමාශ විද්‍යාව පිළිබඳ මගේ විශාල උනන්දුව සහ ආහාරවල හොඳ ගුණාංග ඇති විය. අද දක්වාම මම ජීවත් වන්නේ ගම්බද පළාත්වල, නැවුම් වාතයේ සෑම හුස්මක්ම භුක්ති විඳින අතර ආහාර, හොඳ ආහාර සහ ස්වාභාවික පිළියම් ගැන ඔබ දැන ගැනීමට අවශ්‍ය සියල්ල මම සතුටින් ඔබට කියමි.

Paü Heidemeyer විසින් 426 ජූලි මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත