Michael Serrano

ວິທີແກ້ໄຂແບບ ທຳ ມະຊາດແລະຜູ້ທີ່ມັກຮັກໃນອາຫານທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ຂ້ອຍມັກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຄົນໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ. ໂດຍການສົມທົບອາຫານທີ່ ເໝາະ ສົມແລະການອອກ ກຳ ລັງກາຍ, ສາມາດເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນແຕ່ລະມື້, ແລະ ສຳ ຄັນກວ່ານັ້ນ, ຈະມີຄວາມສຸກຫລາຍກວ່າເກົ່າ.