មីហ្គែលសេរ៉ាណូ

ជាឱសថធម្មជាតិនិងជាអ្នកចូលចិត្តអាហារមានសុខភាពល្អខ្ញុំចូលចិត្តជួយមនុស្សឱ្យមានរបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ។ ដោយការរួមបញ្ចូលគ្នានូវរបបអាហារត្រឹមត្រូវនិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណវាអាចធ្វើបានល្អបំផុតរាល់ថ្ងៃហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺកាន់តែសប្បាយរីករាយជាងមុន។

លោក Miguel Serrano បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៥៦៤ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១២