Seleri a'i goesau

Cawl llosgi braster

Un o'r cawliau enwocaf i golli pwysau yw'r cawl sy'n llosgi braster, byddwn yn dweud wrthych sut y gallwch ei wneud a beth yw ei gamau.

Grawnffrwyth yn ei hanner

Deiet grawnffrwyth

Darganfyddwch bopeth am y diet grawnffrwyth: sut mae'n gweithio, beth y gellir ac na ellir ei fwyta, ei anfanteision a llawer mwy!

Deietau graddfa

Mae yna lawer o ddeietau, y tro hwn rydyn ni'n cyflwyno diet y raddfa, yn gwybod sut y gallwch chi ei gyflawni a chael y ffigur rydych chi ei eisiau cymaint.

Peiriant pwyso

Tablau pwysau delfrydol

Darganfyddwch a ydych chi mewn ystod pwysau arferol yn seiliedig ar y siartiau pwysau delfrydol, mynegai màs y corff, a chymhareb uchder y waist.

Afal gyda thâp mesur

Sut i gyfrif calorïau

Darganfyddwch sut i gyfrif calorïau. Rydyn ni'n esbonio'r awgrymiadau a'r triciau gorau i golli pwysau trwy gyfrif y calorïau yn eich prydau bwyd.

Deiet diwrnod 13

Rydyn ni'n dweud wrthych chi sut mae'r diet 13 diwrnod neu ddeiet NASA yn gweithio i golli pwysau rhwng 6 i 10 cilo mewn llai na phythefnos.

Entrecote

Deiet protein i golli pwysau

Darganfyddwch sut mae'r diet protein yn gweithio, pa fwydydd sy'n cael eu cynnwys ynddo, faint o gyfnodau y mae'n eu cynnwys a chwestiynau allweddol eraill sy'n gysylltiedig ag ef.

Cawl llysiau

Cawl llosgi braster

Gellir dadlau mai'r cawl sy'n llosgi braster yw'r mwyaf adnabyddus oll, mae'n faethlon ac yn ein helpu i golli pwysau yn gyflym mewn dim ond wythnos. Gwybod y triciau gorau i'w gyflawni.

bwyd cilo

Ymprydio ysbeidiol

Os ydych chi'n edrych i golli braster a chynnal cyhyrau, ysgrifennwch beth yw manteision gwneud yr ympryd ysbeidiol hwn.

Torri afocado yn ei hanner

Tricks i gael gwared ar newyn

Dysgwch yr awgrymiadau a'r triciau gorau i gael gwared ar newyn mewn ffordd iach. Sut y dylid cyfansoddi'r prydau bwyd, pa gamgymeriadau i'w hosgoi, ac ati.

Deiet macrobiotig beth ydyw?

Mae'r diet macrobiotig yn ddewis arall da i gynnal corff a meddwl iach. Cyfunwch yr emosiynol a'r ysbrydol â'r corfforol.

Sut i wneud bara ddim yn tewhau

Bydd yr awgrymiadau hyn ar faint o werth maethol yn caniatáu ichi barhau i fwyta bara hyd yn oed os ydych chi am golli pwysau.

Deiet mefus

Un yn fwy, ond nid dim ond un, os ydych chi'n gaeth i fefus dyma'ch diet oherwydd mewn tri diwrnod yn unig byddwch chi'n colli pwysau mwy na dau kilo

Llosgi calorïau i golli pwysau

I losgi calorïau mae'n rhaid i chi ddioddef, hyd yn oed os mai dim ond ychydig. Nid yw'n hawdd colli pwysau ac mae'n rhaid i chi fod yn gyson ag ymarfer corff a diet da

Awgrymiadau i gael bwyta llai

Os ydych chi am roi'r gorau i fwyta a chadw golwg ar eich arferion bwyta, rydyn ni'n awgrymu rhai awgrymiadau ymarferol i'w gyflawni….

Mefus

Mefus i golli pwysau gyda'r diet hwn

Mae mefus cyfoethog yr adeg hon o'r flwyddyn yn berffaith ar gyfer taflu ychydig bunnoedd yn ychwanegol. Cynllun colli pwysau penodol a fydd yn eich adfywio. 

Y regimen crononutrition

Mae'r drefn crononutrition yn argymell brecwast a'r byrbrydau canlynol: cyfansoddwyd brecwast am 8 y bore ...

Dewch i adnabod dull Naturhouse

Mae dull Naturhouse yn ddelfrydol i ddechrau'r flwyddyn gan gyflawni addunedau'r Flwyddyn Newydd, gwella iechyd trwy ddysgu arferion bwyta da

Hanfodion diet Atkins

Roedd diet Atkins bob amser dan y chwyddwydr, cymerwch gip i weld beth yw hanfodion y diet protein dadleuol hwn

Sut i reoli prydau gwyliau yn iawn?

Yn ystod y gwyliau, fel arfer meddylir am fwyta pryd bwyd sy'n rhy fawr, gyda llawer o fraster, a llawer o alcohol. Fodd bynnag, mae'n bosibl rhagweld y diwrnod wedyn, sy'n anodd fel arfer, trwy gymhwyso ychydig o driciau.