Michael Serrano

Yn feddyginiaeth naturiol ac yn frwd dros fwyd iach, rwyf wrth fy modd yn helpu pobl i fyw bywyd iachach. Gan gyfuno diet cywir ac ymarfer corff, mae'n bosibl perfformio ar eich gorau bob dydd, ac yn anad dim, bod yn llawer hapusach.