Paul Heidemeyer

Rwyf wrth fy modd yn edrych ar faeth, ffitrwydd a phriodweddau bwyd nid ateb i broblem ond ffordd o fyw fy hun. Gartref dangoswyd y ffordd i ddeiet da o oedran ifanc iawn i ni, lle roedd ansawdd yn cael ei wobrwyo yn anad dim arall. Felly cododd fy niddordeb mawr mewn gastronomeg a rhinweddau da bwyd. Hyd heddiw rwy'n byw yng nghefn gwlad, yn mwynhau pob chwa o awyr iach tra byddaf yn falch o ddweud popeth rydych chi am ei wybod am ddeietau, bwydydd da a meddyginiaethau naturiol.